Resultatlista Näsmarks Trophy 2010

 

Dragbil

1. Rolf Kattilavaara 348 r 

2. Renfors Åkeri 259 r

3. Pojala Trucking 127 r

Tippbil 

1. Lövlidens Transport 267 r 

2. Stellan Olofsson 85 r 

3. Mattias Modin  61 r

Skåp

1. Jan Fasth 140 r 

2. Gårdskär 55 r

3. Peter Jonasson 46 r

Timmer

1. Åke Enkvist  199 r

2. Br Nyströms 121 r

3. Anders Persson  102 r

Övriga

1. Halvarssons 119 r

2. J Redman 110 r

3. Stellan Olofsson 83 r


Näsmarks trophy

Rolf Kattilavaara


Long distance

Jan Fasth  1000 km

 

Hej Lastbilsvänner

Jag vill tacka alla som deltog på mässan och bidrog till en mycket trevlig dag här i Näsmark. Ingen nämnd ingen glömd.

Stellan Olofsson med familj

Hem